+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net

Lekarz po stażu ma prawo do zastosowania preferencyjnej składki na ubezpieczenie społeczne - korzystne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sporze między lekarzem a ZUS.

10 April 2024

ZUS zakwestionował prawo lekarza do zastosowania preferencyjnych zasad zapłaty składki  oskładkowania ZUS, w tym  ulgi na start, w sytuacji gdy po zakończeniu stażu rozpoczął  działalność gospodarczą jako lekarz w podmiocie leczniczym w którym wykonywał  wcześniej staż lekarski.

Taka jest istota uchwały Sądu Najwyższego, która zapadła w sprawie wytoczonej przeciwko ZUS przez lekarza prowadzącego prywatną praktykę. ZUS stał na stanowisku,  iż osoba która  w ramach działalności gospodarczej wykonuje działalność gospodarczą w placówce  , która jest jego byłym pracodawcą jako stażysty, nie ma prawa do ulg. W tym stanie faktycznym rozszerzony skład SN w uchwale siedmiu sędziów potwierdził prawo  lekarza podejmującego działalność gospodarczą wówczas, gdy wykonuje ją na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako lekarz stażysta, do zastosowania art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 18 prawa przedsiębiorców.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu najwyższego z 9 kwietnia 2024 r. syg. III  UZP 9/23