+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net

Urlop wypoczynkowy krótszy niż 14 dni jest dopuszczalny Inspekcja zmienia stanowisko.

11 August 2023

Departament Prawny Głównego Inspektora Pracy wydał oświadczenie w którym czytamy,  iż podział urlopu wypoczynkowego w taki sposob, że pracownik nie  otrzymuje co najmniej jednej części urlopu obejmującej co najmniej  14 kolejnych dni kalendarzowych nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 

Dotychczasowa praktyka stała na stanowisku, iż powyższe działąnie pracodawcy mogło narazić go na odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika na podstawie art. 282 par. 1 pkt 2. kodeksu pracy.