+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net

Ważne zmiany w dochodzeniu roszczenia o zapłatę zachowku.

20 November 2023

ZACHOWEK.

Nowelizacja kodeksu cywilnego.

Ważne zmiany w dochodzeniu roszczenia o zapłatę zachowku.

1.Czym jest  zachowek.

Prawo do zachowku to innymi słowy prawo do żądania zapłaty określonej kwoty pieniężnej w sytuacji w której uprawniony do zachowku został pominięty w testamencie albo w czynionych za życia przez spadkodawcę darowiznach.  Do zachowku uprawnieni są zstępni (czyli dzieci, wnuki itd.), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Znaczenie ma tutaj kolejność dziedziczenia. Z tego powodu rodzice spadkodawcy będą uprawnieni do zachowku dopiero wtedy, gdy spadkodawca nie miał żony i dzieci.

Wysokość zachowku wynosi równowartość połowy spadku wyrażonego w pieniądzu należnego uprawnionemu w sytuacji w której doszłoby do dziedziczenia ustawowego. W przypadku osób uprawnionych niezdolnych do pracy i małoletnich zachowek wynosi dwie trzecie wartości takiego udziału spadkowego. Samo wyliczenie zachowku może być dość skomplikowane – warto je zlecić specjaliście.

2.Nowe możliwości zobowiązanego do zapłaty zachowku.

A- Możliwość żądania odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty ( przy czym terminy uiszczenia rat nie mogą przekraczać łącznie pięciu lat, ) Zmieniony termin nie może być dłuższy niż dziesięć lat. Dopuszczone jest też odroczenie terminu zapłaty rat już wymagalnych.

B- Możliwość obniżenia zachowku, przy uwzględnieniu sytuacji osobistej i majątkowej uprawnionego do zachowku oraz obowiązanego do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku.

Jeżeli ustaną  okoliczności uzasadniające obniżenie zachowku, to zobowiązany do zachowku będzie musiał  zwrócić sumę pieniężną, o którą obniżony został zachowek. Taki zwrot będzie miał miejsce na wniosek osoby uprawnionej do zachowku. Zwrotu nie będzie można żądać po upływie pięciu lat od dnia obniżenia zachowku.

3.Inne zmiany

Możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku Zgodnie z art. 1048 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego zrzeczenie się dziedziczenia może być ograniczone do zrzeczenia się tylko prawa do zachowku w całości lub w części

 

Grozi Ci zapłata zachowku, dostałeś pozew o zachowek – skontaktuj się z prawnikami Kancelarii. Pomożemy Ci wyjść z takiej sytuacji.