+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net
prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne to gałąź prawa regulująca wiele kwestii życia codziennego. Normuje stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, a więc osobami fizycznymi i prawnymi. Prawo cywilne obejmuje m.in.:

Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965 – Kodeks cywilny.

Prawo cywilne – Tomaszów Mazowiecki

Prawo cywilne jest jedną ze specjalności naszej Kancelarii. Klientom zapewniamy kompleksową obsługę spraw wynikających z prawa spadkowego, jak również pozostałych działów prawa cywilnego.

W ramach prawa umów zapewniamy:

 • przygotowywanie projektów umów,
 • zmiany umów,
 • analizy umów,
 • negocjacje umów,
 • opiniowanie umów,
 • weryfikację umów pod kątem ukrytych ryzyk.

W ramach prawa odszkodowań zapewniamy pomoc w dochodzeniu odszkodowania:

 • za szkodę na mieniu,
 • za szkodę na osobie,
 • w związku z błędami medycznymi,
 • z tytułu wypadków przy pracy,
 • z tytułu innych czynów niedozwolonych,
 • z umów ubezpieczenia.

W ramach prawa rzeczowego zapewniamy:

 • przygotowywanie transakcji, których przedmiotem są nieruchomości,
 • pomoc w ustanowieniu i wykreśleniu hipoteki i zastawów,
 • opiniowanie zagadnień związanych z prawem rzeczowym,
 • pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości.

 

 

  To co nas wyróżnia, to indywidualne podejście do każdej sprawy. Zapewniamy kompleksową analizę dokumentów, przygotowanie dokumentów procesowych i zastępstwo procesowe.

  Siedzibą Kancelarii Prawnej jest Tomaszów Mazowiecki. Do współpracy zapraszamy Klientów z terenu Tomaszowa, jak i całego regionu.

  Dogodna lokalizacja Kancelarii oraz szeroki wachlarz obsługiwanych przez naszych pracowników środków porozumiewania się na odległość zapewniają bezpośredni kontakt oraz szybki przepływ informacji, co w przypadku prowadzenia spraw sądowych jest niezwykle ważne.
   

  Prawo cywilne

  • prawo umów,
  • prawo rzeczowe,
  • prawo spadkowe,
  • prawo odszkodowawcze.

  Upadłość konsumencka

  - oferta skierowana do osob fizycznych i przedsiębiorców,

  Reprezentowanie przed sądem

  Bronimy Klientów w Sądach. 

  Spadki

  - podział spadku 

  - zachowek 

  - ochrona przed długami spadkowymi

  - podważanie testamentu

   

  Sprawy karne

  - obrona oskarżonego przed sądem 

  - dozór elektroniczny

  - przedterminowe zwolnienie

  - zamiana kary

  Analiza umów

  - przygotowanie umów

  - wsparcie w negocjacjach

  - analiza i przygotowanie regulaminów

  - wskazanie ryzyk zawartych w umowach

   

  Prawo medyczne

  Obsługujemy podmioty lecznicze i praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. 

  Windykacja

  - wspieramy Klientów w dochodzeniu Ich należności

  Prawnik rozwodowy

  - rozwody, separacje

  - władza rodzicielska

  - alimenty

  - ustalenie kontaktów z dzieckiem