+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net
prawo spadkowe

Spadki

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego regulującą przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela (spadkodawcy) na spadkobiercę lub spadkobierców. Podstawą dziedziczenia w Polsce jest testament. Jeśli spadkodawca nie pozostawi po sobie testamentu, wówczas zastosowanie ma dziedziczenie ustawowe. Jest ono regulowane przez prawo spadkowe.

Nowe zasady prawa spadkowego w Polsce obowiązujące od 28 czerwca 2020 roku rozszerzyły katalog spadkobierców ustawowych. Dotychczas w sytuacji, w której brakowało zstępnych, małżonka, rodziców i rodzeństwa oraz ich zstępnych spadek przypadał gminie, w której ostatnio zamieszkiwał spadkodawca. Obecnie spadek może przypaść dziadkom spadkodawcy, a w razie ich braku ich zstępnym. Zmiana ta wprowadza pewne zamieszanie w zastanym porządku dziedziczenia ustawowego, co prowadzi do wielu niewiadomych w przypadku, kiedy poszczególni spadkobiercy decydują się na odrzucenie spadku.

Jakie sprawy z zakresu prawa spadkowego obsługujemy?

Starając się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania Klientów Kancelarii zapewniamy kompleksową obsługę spraw z zakresu prawa spadkowego. Pomagamy w sprawach:

- w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku

- o zachowek

- uznanie spadkobiercy za niegodnego

- obalenia testamentu

- wyłączenie małżonka od dziedziczenia

- wystąpienia wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom

- ochrony spadkobiercy przed długami spadkowymi

- zabezpieczenia spadku

- zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza

- uchylenie się od skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku

- wyjawienie przedmiotów spadkowych

- przesłuchanie świadków testamentu ustnego

- stwierdzenie nabycia w spadku gospodarstwa rolnego

- zmiana stwierdzenia nabycia spadku

- dział spadku

Nasza pomoc obejmuje poradnictwo prawne, przygotowanie pism procesowym niezbędnych w sprawie oraz reprezentację w przed sądem lub innym organem w sprawie spadkowej.

Prawo spadkowe – Tomaszów Mazowiecki

W przypadku prawa spadkowego bardzo ważne są terminy. Są one regulowane przepisami, a ich niedopełnienie może skutkować poważnymi konsekwencjami dla spadkobiercy. Dlatego w sytuacji, w której dowiadujemy się o powołaniu do spadku warto skorzystać z fachowej pomocy Kancelarii Prawnej, w której uzyskamy wszelkie niezbędne informacje dotyczące poszczególnych procedur i obowiązujących nas terminów.

Siedzibą Kancelarii Prawnej Jurist jest Tomaszów Mazowiecki. Naszą pomoc kierujemy do Klientów z okolicy, jak i całego regionu. Dogodna lokalizacja Kancelarii oraz dostęp do szerokiej gamy środków porozumiewania się na odległość pozwala nam z łatwością obsługiwać sprawy spadkowe mieszkańców z terenu całego województwa.

Prawo cywilne

  • prawo umów,
  • prawo rzeczowe,
  • prawo spadkowe,
  • prawo odszkodowawcze.

Upadłość konsumencka

- oferta skierowana do osob fizycznych i przedsiębiorców,

Reprezentowanie przed sądem

Bronimy Klientów w Sądach. 

Spadki

- podział spadku 

- zachowek 

- ochrona przed długami spadkowymi

- podważanie testamentu

 

Sprawy karne

- obrona oskarżonego przed sądem 

- dozór elektroniczny

- przedterminowe zwolnienie

- zamiana kary

Analiza umów

- przygotowanie umów

- wsparcie w negocjacjach

- analiza i przygotowanie regulaminów

- wskazanie ryzyk zawartych w umowach

 

Prawo medyczne

Obsługujemy podmioty lecznicze i praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. 

Windykacja

- wspieramy Klientów w dochodzeniu Ich należności

Prawnik rozwodowy

- rozwody, separacje

- władza rodzicielska

- alimenty

- ustalenie kontaktów z dzieckiem