+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net
upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to proces polegający na oddłużeniu konsumenta, który nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. Nowe prawo upadłościowe  znacząco uprościło proces ogłaszania upadłości konsumenckiej. Niemniej jednak, proces oddłużania warto przeprowadzić przy współpracy z doświadczonym prawnikiem.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest częściowe lub pełne oddłużenie konsumenta, przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z posiadanego przez niego majątku. Proces ten jest zarezerwowany co do zasady dla osób fizycznych, w tym także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Z upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać osoby fizyczne będące wspólnikami albo komandytariuszami w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Jakie konsekwencje niesie za sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej syndyk zajmuje środki finansowe zgromadzone na kontach bankowych, wynagrodzenie za pracę, a nawet mieszkanie czy pojazdy. Oznacza to, że osoba fizyczna, która ogłosiła upadłość konsumencką nie może zarządzać swoim majątkiem.

Samo postępowanie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nic nie zmienia w materii zgłaszania konsumenta do rejestru BIG. Dopiero sądowe orzeczenie umorzenia długów wydane w toku postępowania upadłościowego powoduje niemożność przekazania informacji gospodarczych i usunięcie wcześniejszych wpisów.

Upadłość konsumencka dla mieszkańców województwa łódzkiego

Kancelaria Prawna wspiera mieszkańców województwa łódzkiego w procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej. Zapewniamy fachową i rzetelną pomoc na każdym etapie postępowania, a przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości weryfikujemy sytuację finansową Klienta oraz możliwość wdrożenia innych narzędzi oddłużania.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących oddłużania osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą pozostajemy do dyspozycji. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w  przygotowaniu stosownej dokumentacji.

Prawo cywilne

  • prawo umów,
  • prawo rzeczowe,
  • prawo spadkowe,
  • prawo odszkodowawcze.

Upadłość konsumencka

- oferta skierowana do osob fizycznych i przedsiębiorców,

Reprezentowanie przed sądem

Bronimy Klientów w Sądach. 

Spadki

- podział spadku 

- zachowek 

- ochrona przed długami spadkowymi

- podważanie testamentu

 

Sprawy karne

- obrona oskarżonego przed sądem 

- dozór elektroniczny

- przedterminowe zwolnienie

- zamiana kary

Analiza umów

- przygotowanie umów

- wsparcie w negocjacjach

- analiza i przygotowanie regulaminów

- wskazanie ryzyk zawartych w umowach

 

Prawo medyczne

Obsługujemy podmioty lecznicze i praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. 

Windykacja

- wspieramy Klientów w dochodzeniu Ich należności

Prawnik rozwodowy

- rozwody, separacje

- władza rodzicielska

- alimenty

- ustalenie kontaktów z dzieckiem