+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net

Sprawy karne

1.         Bronimy oskarżonych przed sądami w:

- postępowaniu przygotowawczym

- postępowaniu sądowym

- postępowaniu apelacyjnym

- postępowaniu kasacyjnym

- postępowaniu o wznowienie postępowania

- postępowaniu o odroczenie wykonania kary

- postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie

- postępowaniu o dozór elektroniczny

- postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary

2.         Reprezentujemy interesy pokrzywdzonych przed sądami. 

- przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

- występujemy w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym

- reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych
reprezentujemy pokrzywdzonych

- występujących z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie

3.         Zakres pomocy obejmuje.

- porady prawne w sprawach karnych, wykroczeniowych, dotyczących wykonywania kar i środków karnych

- przygotowanie wszystkich niezbędnych  pism związanych ze sprawą

- reprezentacja Klienta przed sądem

 

Jeśli potrzebujesz pomocy, masz pytania o cenę usługi prawnej -  skontaktuj się z nami.

Prawo cywilne

  • prawo umów,
  • prawo rzeczowe,
  • prawo spadkowe,
  • prawo odszkodowawcze.

Upadłość konsumencka

- oferta skierowana do osob fizycznych i przedsiębiorców,

Reprezentowanie przed sądem

Bronimy Klientów w Sądach. 

Spadki

- podział spadku 

- zachowek 

- ochrona przed długami spadkowymi

- podważanie testamentu

 

Sprawy karne

- obrona oskarżonego przed sądem 

- dozór elektroniczny

- przedterminowe zwolnienie

- zamiana kary

Analiza umów

- przygotowanie umów

- wsparcie w negocjacjach

- analiza i przygotowanie regulaminów

- wskazanie ryzyk zawartych w umowach

 

Prawo medyczne

Obsługujemy podmioty lecznicze i praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. 

Windykacja

- wspieramy Klientów w dochodzeniu Ich należności

Prawnik rozwodowy

- rozwody, separacje

- władza rodzicielska

- alimenty

- ustalenie kontaktów z dzieckiem