+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net
windykacja długów

Windykacja

Wygrana sprawa w sądzie to dopiero początek na drodze prowadzącej do wyegzekwowania roszczenia. Windykacja długów to procedura mająca na celu odzyskanie wierzytelności i często jedyny sposób na wyegzekwowanie płatności od dłużnika. Wspieramy Klientów na tej drodze.

Aby zapewnić skuteczne odzyskiwanie długów proponujemy naszym Klientom następujące narzędzia windykacyjne:

 1. Prewindykacja.
 2. Długoterminowy nadzór nad wierzytelnościami.
 3. Egzekucja przedsądowa i sądowa.
 4. Nadzór nad czynnościami komornika.
 5. Bezskuteczna egzekucja i co dalej ?
 6. Obsługa prawna procesu sprzedaży wierzytelności.

1. Prewindykacja.

Stara zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć” w windykacji sprawdza się doskonale. W ramach działań prewindykacyjnych kancelaria wykonuje wywiad gospodarczy polegający na sprawdzeniu kontrahentów Klienta. W ramach tej usługi kancelaria wykonuje również audyt, którego celem jest znalezienie luk w dotychczasowym sposobie działania Klienta skutkujących ewenutalnymi problemami w dochodzeniu własnych należności. kancelaria doradza jak zabezpieczyć się na przyszłość przed przykrą niespodzianką niewypłacalności kontrahentów i proponuje nowe formy wszechstronnego zabezpieczenia interesów Klienta. 

Ponadto w ramach prewnindykacji Kancelaria oferuje usługę pieczęci prewencyjnej.  Umieszczona pieczątka na fakturze informuje kontrahentów , iż wierzytelność znajduje się pod baczną uwagą i w przypadku braku zapłaty w terminie bezzwłocznie zostaną podjęte zdecydowane kroki zmierzające do jej odzyskania. Usługa szczególnie przydatna jest w przypadku wzmożonego obrotu handlowego i dużej ilości, czasem opiewających na drobne należności faktur. Pozwala zaoszczędzić czas i koszty obsługi administracyjnej biura, przerzucając to na Kancelarię. Dzięki usłudze pieczęci prewencyjnej znacznie zostaje zredukowana liczba faktur płaconych po terminie.

2. Długoterminowy nadzór nad wierzytelnościami.

 W ramach stałego monitoringu nad wierzytelnościami naszych Klientów kancelaria proponuje:

 • przypomnienie telefonicznie o zbliżającym się terminie zapłaty,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty,
 • sporządzenie i wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty w przypadku opóźnienia.

W porozumieniu z klientem ustalamy indywidualny schemat procedury postępowania w przypadku braku zapłaty przez kontrahenta w terminie.

3. Egzekucja sądowa.

W przypadku nieodzyskania wierzytelności na etapie egzekucji polubownej (przedsądowej) kancelaria podejmuje czynności zmierzające do zabezpieczenia wierzytelności klienta poprzez uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty, bądź wyroku.

W ramach tego modułu kancelaria dokonuje:

 • oceny dostarczonej dokumentacji,
 • wyboru najkorzystniejszego trybu postępowania,
 • przygotowanie i złożenie powództwa do właściwego sądu oraz sporządzanie wszelkich pism procesowych,
 • zapewnienie zastępstwa radcy prawnego w postępowaniu sądowym (w każdej instancji, na terenie całego kraju),
 • nadzór nad właściwym przebiegiem postępowania.

4. Nadzór nad czynnościami komornika.

Postępowanie egzekucyjne to dla wierzyciela dopiero początek drogi prowadzącej do odzyskania należnych kwot. Kancelaria współpracuje z wybranymi kancelariami komorniczymi w Polsce, z którymi współdziałanie zapewnia sprawne i szybkie przeprowadzenie postępowanie egzekucyjnego. - co stanowi w tym przypadku  priorytet.

W ramach wspomagania postępowania egzekucyjnego kancelaria odpowiada za :

 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego;
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym przez radcę prawnego;
 • ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika;
 • przekazywanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika
 • stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych;
 • wyegzekwowanie należności dla Klienta lub uzyskanie od komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jego bezskuteczności, co pozwala uznanie wierzytelności za koszt uzyskania przychodu.

5. Bezskuteczna egzekucja i co dalej?

Bezskuteczność egzekucji wcale nie musi oznaczać braku możliwości wyegzekwowania należnych kwot. Kancelaria w ramach analizy sytuacji prawno-finansowej dłużnika doradza Klientom zasadność podjęcia dalszych, dodatkowych  czynności w przypadku wydania przez komornika postanowienia o bezskutecznej egzekucji:

 • sporządzamy doniesienie o popełnieniu przestępstwa,
 • rozważamy zasadność wystąpienia z tzw. skargą pauliańską,
 • w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością  występujemy z powództwem przeciwko członkom zarządu ( art. 299 k.s.h.)

6. Obsługa prawna procesu sprzedaży wierzytelności.

Ponadto kancelaria na zlecenie klienta pomaga w umieszczeniu wierzytelności na giełdzie wierzytelności i pomaga w przypadku jej sprzedaży. Windykacja to żmudny i trudny proces do, którego łatwo się zniechęcić. Pomagamy klientom uwierzyć, że warto z determinacją walczyć o swoje pieniądze.

Windykacja długów : Tomaszów Mazowiecki

Odzyskiwanie długów i windykacja to złożone procesy, których powodzenie w dużej mierze zależy od znajomości narzędzi windykacyjnych i ich umiejętnego wykorzystania w stosunku do dłużnika. Dlatego borykając się z wierzytelnościami, czy to wynikającymi ze współpracy biznesowej, wynajmu mieszkania czy zaległych świadczeń rodzinnych np. alimentów na dzieci warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, jakiej w tym zakresie może udzielić Kancelaria Prawna.

Siedzibą Kancelarii jest Tomaszów Mazowiecki. Usługi związane z windykacją i odzyskiwaniem długów kierujemy do klientów z Tomaszowa, jak i całego regionu. Dogodna lokalizacja Kancelarii oraz łatwy kontakt przy pomocy środków porozumiewania się na odległość sprawiają, że z naszych usług korzystają m.in. mieszkańcy miasta Łódź.

 

 

Prawo cywilne

 • prawo umów,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo spadkowe,
 • prawo odszkodowawcze.

Upadłość konsumencka

- oferta skierowana do osob fizycznych i przedsiębiorców,

Reprezentowanie przed sądem

Bronimy Klientów w Sądach. 

Spadki

- podział spadku 

- zachowek 

- ochrona przed długami spadkowymi

- podważanie testamentu

 

Sprawy karne

- obrona oskarżonego przed sądem 

- dozór elektroniczny

- przedterminowe zwolnienie

- zamiana kary

Analiza umów

- przygotowanie umów

- wsparcie w negocjacjach

- analiza i przygotowanie regulaminów

- wskazanie ryzyk zawartych w umowach

 

Prawo medyczne

Obsługujemy podmioty lecznicze i praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. 

Windykacja

- wspieramy Klientów w dochodzeniu Ich należności

Prawnik rozwodowy

- rozwody, separacje

- władza rodzicielska

- alimenty

- ustalenie kontaktów z dzieckiem